NISlab og NorSIS 10 år

NorSIS og NISlab har gjennom 10 år jobbet for bedre informasjonssikkerhet i Norge. Behovet ser ikke ut til å avta og selv om vi ser i mot fremtiden, kan et 10 årsjubileum være en fin anledning til å se bakover på de årene som har gått. Det er derfor en glede å invitere til to dager fulle av informasjonssikkerhet på Gjøvik.

NorSIS

I 2002 ble Senter for informasjonssikring (SIS) etablert av SINTEF, UNINETT og Institutt for telematikk ved NTNU i Trondheim. Senteret ble etablert basert på NOU 2000:24 «Et sårbart samfunn» nedsatt av regjeringen Bondevik 3.9.1999, og ledet av Kåre Willoch.

I 2006 ble senteret flyttet til Gjøvik og Gjøvik Kunnskapspark i nær tilknytning til sikkerhetsmiljøet ved Høgskolen i Gjøvik. Senteret skiftet navn til Norsk Senter for Informasjonssikring, NorSIS.  I 2010 ble NorSIS endret til en ideell og selvstendig medlemsforening med Høgskolen i Gjøvik og Gjøvik Kunnskapspark som stiftere. Fra å starte med 4 ansatte i 2006 har NorSIS nå 7 fast ansatte, samt 5 studenter på deltid.

NISlab

Høstsemesteret 2002 ble de første M.Sc. studentene i informasjonssikkerhet tatt opp ved Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Norsk informasjonssikkerhetslaboratorium (NISlab) etablert. Bak etableringen lå et samarbeid med Kungliga Tekniska Högskolan, Forsvarets Ingeniørhøgskole, Gjøvik Kunnskapspark, Telenor, Norsk Tipping, PwC, Thales, DNB, Sparebanken Hedmark og Senter for rettsinformatikk ved Universitet i Oslo.

NISlab har blitt et nav for forskning og utdanning innen informasjonssikkerhet i Norge. Akkrediteringene av M.Sc. (2004) og Ph.D (2008) utdanningene står sammen med etableringen av B.Sc utdanningen (2005) som milepæler i utviklingen. NISlab har i dag 14 fast ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger i tillegg til 10 II-er stillinger og 17 doktorgradsstipendiater.

Arrangementet

Ved spørsmål, eller for mer informasjon, vennligst kontakt seniorrådgiver i NorSIS Tone H. Bakås (tone.bakas@norsis.no, 930 21 853) eller leder av NISlab Nils K. Svendsen (nils.svendsen@hig.no, 454 92 425).

Tore Larsen Orderløkken, Adm.dir. NorSIS og Morten Irgens, Dekan IMT, HiG