Program

17. oktober (Eureka)

Konferansier:Madeleine Cederstrøm

13.00 Arrival and registration
13.30 10-year anniversary
 Statsråd Rigmor Aasrud [Fornyings-, administrasjons-, og kirkedepartementet]
 Jan Erik Svensson [Sikkerhetsdirektør, Telenor (1994-2009)]
 Tore Larsen Orderløkken [Administrerende direktør, NorSIS]
Jørn Wroldsen[Rektor, HiG]
15.00 Anniversary celebration
15.30 Anniversary lecture : Information Society - Humans in Their Digital Environment
 Jaques Bus[DigiTrust.EU]:
16.15

Political panel debate
 Rigmor Aasrud [Statsråd FAD, Ap]
 Aksel Hagen [Stortingsrepresentant SV]
 Olemic Thommesen [Stortingsrepresentant H]
 Anne Tingelstad Wøien [Stortingsrepresentant Sp]
 Kjetil Kjenseth [Fylkesleder Oppland Venstre]

Aktuelle tema:

  • Nasjonal informasjonssikkerhetsstrategi
  • Personvern: Monitorering, overvåkning og datalagringsdirektivet
  • CERT: Et nasjonalt ansvar
  • Kompetanseutvikling i Norge
17.15 Program ends at campus
19.00 Refreshments and networking in Fjellhaven
 Gjøvik Fjellhall
20.00 Anniversary dinner and speach
 Rune Fløisbonn [Leder for Datakrimavdelingen, Kripos]
 Roar Gulbrandsen [Senior Manager, PwC]
Ole Homb [Styreleder, Nordviken Management AS]

18. oktober

Det arrangeres felles oppstartssesjon etterfulgt av fire parallelle sesjoner med vitenskapelige foredrag fra fagfeltene biometri, digital forensics, informasjonssikkerhetsledelse og informasjonssikkerhetsteknologi.  Jubileet avsluttes med felles lunsj. Parallelt arrangeres Sikkerhetstoppmøte, en rundebordskonferanse for sikkerhetsledere i Norge.

Felles oppstart (Eureka)

08.15 Videre utvikling av informasjonssikkerhetsmiljøet på Gjøvik
Morten Irgens[Dekan IMT, HiG]
09.00 Pause

Biometri (1/3 Eureka)

09.15 Overview of Norwegian Biometrics Laboratory
 Christoph Busch [Professor, HiG]
 Keystroke Recognition Research
 Patrick Bours [Professor, HiG]
 The EU Project FIDELITY and Biometric Indexing Methods
Guoqiang Li[Stipendiat, HiG]
10.30 Pause
10.45 Face Recognition and Forensics
 Raymond Veldhuis [Førsteamanuensis, Twente University, Nederland]
 Group Signature Schemes
 Daniel Hartung [Stipendiat, HiG]

Digital forensics (D101)

09.15 Overview of TESTIMON Forensics Laboratory
 Katrin Franke [Professor, HiG]
 Mobile Phone Forensics - Challenges of the Future
 Tahar Kehadi [Professor, UCD Centre for Cybersecurity and Cybercrime Investigation, Ireland]
 Cloud-Computing Environment for Police and Law Enforcement
Thomas Walmann [Avedlingsdirektør for Dataavdelingen, ØKOKRIM]
10.30 Pause
10.45 100.000+ Haystacks, <60 Needles: Intrusion Investigations of Large Scale Networks
 Jeffery Hamm [Førsteamanuensis II, HiG og Senior Consultant, Mandiant, USA]
 Reliable Machine Learning for Intrusion Detection and Proactive Forensics
Hai Thanh Nguyen[Stipendiat, HiG og University of California Santa Cruiz, USA]

Informasjonssikkerhetsledelse (D201)

09.15 Compliance i et informasjonssikkerhets perspektiv
 Arne Johan Helle [Head of IT Compliance, Telenor]
 Modeling Information Security System Trends: Beyond the Hype
Stewart Kowalski[Professor, HiG]
10.30 Pause
10.45 Kostnadseffektiv risikostyring
 Magnus Felde [GRC-konsulent, MNEMONIC]
 Identifikasjon av incentivkonflikter – Den underliggende årsaken til risiko
Einar Snekkenes [Professor HiG]

Informasjonssikkerhetsteknologi (E212)

09.15 An Operational Research Approach to Feature Selection for Network-Based Intrusion Detection
 Slobodan Petrovic [Professor, HiG]
 The Dirty Last Mile - Trusted Path: Its History and Future
 Hanno Langweg [Førsteamanuensis, HiG]
10.30 Pause
10.45 Sule Yayilgan [Førsteamanuensis, HiG]
 On Compression Functions in Digital Forensics
 Harald Baier[Professor, Hochschule Darmstadt]

Felles lunsj

12.00 Lunsj
13.00 Slutt jubileumsprogram

Doktorgradsdisputas (1/3 Eureka)

13.15 StipendiatDaniel Hartungforsvarer offentlig avhandlingen ”Vascular Pattern Recognition - And its Application in Privacy-Preserving Biometric Online-Banking Systems” for graden Ph.D. i informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik
16.00 Disputas slutt