CCIS offisielt åpnet

I dag var den offisielle åpningen av CCIS (Center for Cyber and Information Security) ved Høgskolen i Gjøvik. Dette ble markert med en konferanse, hvor en rekke eksperter fra informasjonssikkerhetsmiljøet både i Norge og internasjonalt lovpriset senteret.

Det er høye forventninger til CCIS, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Åpningskonferansen var spekket med lovord, men også med klare krav og forventninger til hva CCIS kan levere og bidra med i tiden fremover.

- Vi skal løse dagens og fremtidens problemer ved å knytte studieprogrammer, anvendelsesområdene og forskning sammen, det gjør dette senteret helt unikt, sa Morten Irgens, leder for CCIS, i sin åpningstale.

Kraftsenter

Med etableringen av CCIS får Norge et internasjonalt kraftsenter innen informasjonssikkerhet. Statssekretær ved statsministerens kontor, Laila Bokhari, Politidirektør Odd Reidar Humlegård, Statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø og Generalmajor Odd Egil Pedersen, sjef for Cyberforsvaret, var blant foredragsholderne.

Bokhari begynte med å gratulere både Irgens, HiG, alle som har bidratt og alle partnere. - Dette har mange av oss ønsket oss, og sett behovet for lenge. Dette er et område hvor nasjonal og internasjonal kunnskapsutveksling blir viktigere og viktigere, sa en entusiastisk Bokhari.

Sentrale utfordringer

Foredragsholderne vektla alle hvordan IKT i dag legger grunnlaget for mye av våre aktiviteter, fra bank- og kommunikasjonstjenester, til strømlevering og varehandel. Dette gjør oss samtidig sårbare for angrep, og behovet for kunnskap om hvordan vi kan beskytte oss mot stadig mer sofistikerte dataangrep øker.

- Gevinsten av IKT-utviklingen er betydelig, samtidig som den utgjør en samfunns- og sikkerhetsutfordring. CCIS kan være et viktig bidrag, men bidraget er avhengig av oss alle, fortsatte Bokhari. - Det har ikke skjedd før at så mange behovseiere går sammen om å adressere en samfunnsutfordring på denne måten.

Unikt samarbeid

Senteret er initiert av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste, Cyberforsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt, Telenor, Statkraft, Statnett og Eidsiva, Økokrim, Kripos, Nasjonalt ID-senter, PwC og Oppland Fylkeskommune. Med viktige partnere innen feltet informasjons- og cybersikkerhet, legges det til rette for at CCIS  og Høgskolen i Gjøvik kan samle spisskompetansen på ett sted og bli ledende på dette feltet.

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet kalte etableringen av CCIS en milepæl for forskning og kompetanse på sitt område.

- CCIS er viktig også for forsvarssektoren. Det er ikke uten grunn at vi går tungt inn med ressurser fra våre etater, sa Bø. Han snakket videre om viktigheten av å stå sammen og kommunisere og samarbeide på tvers av sektorer, for å kunne lukke felles sårbarheter.

Det er nå det begynner

Politidirektør Odd-Reidar Humlegård kalte i dag en historisk dag, men poengterte samtidig at dette representerer begynnelsen, det er nå arbeidet begynner. - Det er ikke en selvfølge at man får etablert et slikt miljø på Gjøvik, og dette er en viktig satsing for skape et trygt samfunn for alle. Men CCIS kan ikke være basert på dugnad i tiden som kommer, sa Humlegård, og oppfordret til å få til en permanent grunnfinansiering av senteret.

Han berømmet videre Morten Irgens for hans engasjement og pågangsmot, som har hatt stor betydning for at CCIS i dag kan åpne. - Morten er engasjert, han er som en terrier og slipper ikke tak i buksebeinet ditt før han får deg dit du vil. Han åpnet øynene våre for hvor viktig dette er, avsluttet Humlegård, før han overrakte Irgens et maleri i gave fra politiet.

Fersk samarbeidsavtale

Wroldsen og Ohnstad signerer samarbeidsavtale

Fire rektorer, Håkon Skulstad ved Politihøgskolen, Ann-Kristin Aas ved Forsvarets Ingeniørhøgskole, Bente Ohnstad ved Høgskolen i Lillehammer og Jørn Wroldsen ved Høgskolen i Gjøvik, pekte på behovet for kompetanse og fokus på cyber- og informasjonssikkerhet, og hvordan vi er avhengig av et godt samarbeid for å møte samfunnets utfordringer på dette feltet.

De respektive høgskolene har alle ressurser som kan bidra inn i senteret, og rektorene ved Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer underskrev deretter en samarbeidsavtale. - Det er en stor glede å signere den nyeste samarbeidsavtalen med Høgskolen i Lillehammer, de ønsker å være en formell samarbeidspartner og være del av satsingsområdet som dette senteret er, sa rektor Jørn Wroldsen.

Følg CCIS videre her