7 millioner til CCIS i statsbudsjettet

Center for Cyber and Information Security (CCIS) blir tildelt syv millioner kroner via statsbudsjettet 2016, noe som gjør senterets oppgave tydeligere. Tildelingen er et viktig ledd i Norges langsiktige og sentrale satsing på kunnskapsutvikling av cyber- og informasjonssikkerhet.

Pressemelding 23.11.15

Statsbudsjettet 2016: Regjeringen prioriterer forskning og utdanning innen cybersikkerhet

-Vi takker alle partnere som har trodd på dette fra første stund, sier direktør for CCIS, Sofie Nystrøm. -Nå skal vi fortsette det viktige arbeidet med å øke kunnskapen om IKT-sikkerhet og styrke bekjempelse av IKT-kriminalitet og terror som utnytter elektroniske kommunikasjonskanaler.

CCIS er et nasjonalt senter for forskning, utdanning og kompetansebygging i cyber- og informasjonssikkerhet som skal styrke samfunnets kompetanse og ferdigheter til å beskytte mot og respondere på uønskede og kriminelle digitale handlinger. Blant CCIS sine partnere er sentrale aktører innen politi, forsvar, næringsliv, personvern og akademia.

-Det er fortsatt et betydelig behov for styrking av forskningen på informasjons- og cybersikkerhet i Norge. Økt kompetanse til å forebygge og håndtere trusler er en viktig del av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Det er svært gledelig at satsingen på dette området fortsetter, sier Sofie Nystrøm.

Fra 1. januar 2016 blir Høgskolen i Gjøvik, som er vertsinstitusjon for CCIS, en del av NTNU. Sammen skal NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik danne Norges største universitet.

-Ved CCIS fortsetter vi nå byggingen av Europas største senter for anvendbar kunnskapsutvikling innenfor cybersikkerhet, sier styreleder Morten Irgens. Vi skal nå sammen med NTNU se på hvordan CCIS kan ta en enda mer tydelig internasjonal posisjon.

Kontaktperson: Sofie Nystrøm, direktør CCIS mob: 992 15 815

Bildet viser statsminister Erna Solberg sammen med deler av fagmiljøet ved CCIS ved åpningen av senteret i august 2014.