Samarbeid for cybersikkerhet

Polithøgskolen (PHS) og Høgskolen i Gjøvik (HiG) har i dag inngått en avtale om et omfattende samarbeid med hovedmål å styrke utdanning og forskning innen cybersikkerhet.

Samarbeidet innebærer å styrke utdanning og forskning innen etterforskning av datakriminalitet, etterforskning av digitale spor, gjenkjenning av digitale spor og mønstre, og rettsikkerhet og personvernsaspektet knyttet til datakriminalitet.

Som en del av dette arbeidet vil høgskolene etablere en felles erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet med fokus på etterforskning av datakriminalitet og digitale spor.

Nye samarbeidsrelasjoner mot kriminalitet

Rektor ved Politihøgskolen, Håkon Skulstad, understreker hvor viktig denne avtalen er for å møte kriminalitetsutviklingen og at vi trenger nye samarbeidsrelasjoner for å møte kunnskaps- og kompetanseutviklingsbehovene som denne utviklingen fører med seg:

-Etterforsking hvor datateknologi er involvert er i betydelig vekst. Dette gjelder både nye kriminalitetsformer og den tradisjonelle kriminaliteten som nå begås ved bruk av ny teknologi.

- Eksempler på bruk av digitale medier og kommunikasjonsutstyr er mange, fortsetter Skulstad, for eksempel narkotikahandel, seksualforbrytelser, trusler og forfølgelse, menneskehandel og økonomisk kriminalitet. Nesten alle forbrytelser etterlater seg digitale spor, i mobiltelefoner, eposter, GPSer eller på internett.

Unikt studieprogram

Rektor ved Høgskolen i Gjøvik, Jørn Wroldsen, sier seg enig. -Denne avtalen er banebrytende på mange måter. Det nye masterprogrammet gjør de to høgskolene i stand til å levere et unikt studieprogram som de ikke kunne levert hver for seg.

Politihøgskolen og Høgskolen i Gjøvik er på hvert sitt vis nasjonalt ledende i å utvikle nasjonal kompetanse på sikkerhet. -Denne avtalen er et resultat av samarbeidet imellom en lag rekke organisasjoner og bedrifter for å etablere et av Europas største akademiske forsknings- og kompetanseutviklingssentre inne cybersikkerhet”, sier viserektor for forskning ved Høgskolen i Gjøvik, Morten Irgens.

Center for Cyber- and Information Security vil åpnes offisielt 15. august med Politihøgskolen og Høgskolen i Gjøvik som sentrale partnere.

Kontakt:
Rektor ved Politihøgskolen, Håkon Skulstad, tlf 488 87 934 (pressevakt ved PHS)
Rektor ved Høgskolen i Gjøvik, Jørn Wroldsen, tlf: 918 79 443

Foto: Karoline Kvernland/Politihøgskolen